وضيفة كل منفذ ps 2 و hdmi

.

2023-03-30
    نظام novec1230 و مواصقات saso