مثال على برزنت سمبل

.

2023-03-25
    قزاز و سكيم ز دم